Privacy statement

Privacy statement van Debby’s Beauty Salon.

Bij Debby’s Beauty Salon wordt rekening gehouden met de privacy en wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen. Debby’s Beauty Salon houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor:

  • Uw afspraken te kunnen plannen
  • U te kunnen bellen of appen voor afspraakbevestiging of annelering.
  • U via appen een betaalverzoek te kunnen versturen.

Delen aan derden:

Debby’s Beauty Salon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Debby’s Beauty Salon en heb je het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Debby’s Beauty Salon van je bewaart over te dragen, te corrigeren dan wel te vernietigen. Debby’s Beauty Salon bewaart persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.